Напишемо:


✔ Реферат від 75 грн.
✔ Контрольну від 75 грн.
✔ Курсову від 185 грн.
✔ Вирішимо задачу від 8 грн.
✔ Дипломну роботу від 1100 грн.
✔ Інші види робіт за домовленістю.

Дізнатися вартість!

Не цікаво!

 

Edu-help.com

Ділова українська мова

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Новинка на сайті! Безкоштовні підручники з Української діловой мови!

Особливості публічного мовлення. Жанри публічних виступів.

Розрізняють такі види публічного мовлення:

1)      соціально-політичне (політична доповідь, промова, політичний огляд, ділова доповідь, промова);

2)      академічне (наукова доповідь, лекція, наукове повідомлення, огляд, виступ у науковій дискусії);

3)      судове (звинувачувальна та захисна промова);

4)      урочисте (ювілейна, вітальна промова, виступ на прийомі);

5)      церковно-богословське (проповідь, звернення до пастви).

У професійному спілкуванні залежно від змісту, призначення, способу виголошення та обставин спілкування виділяють такі найпоширеніші жанри публічних виступів: доповідь, промова, лекція, виступ у дискусії.

Доповідь — це значний за обсягом документ, призначений для усного виголошення, який обов’язково містить певні висновки і пропозиції. У доповіді наявний значний фактичний матеріал (тому її тези часто пропонують слухачам заздалегідь); вона, як правило, розрахована на підготовлену аудиторію. Текст доповіді може бути предметом обговорення, зазнавати критики, доповнюватися новими положеннями тощо. Різновиди доповіді: ділова, політична, звітна, наукова.

Промова — це невеликий (до 10-15 хв.) усний виступ, що має на меті висвітлення певної інформації, вплив не тільки на розум, а й на волю й почуття слухачів. Давньоримська схема: що, для чого, у який спосіб - і зараз актуальна для промовця. Промова повинна бути логічно струнка, переконлива, емоційно насичена. Основні різновиди промов: ділова, ювілейна, святкова, агітаційна, мітингова.

Лекція — це публічний виступ, основним призначенням якого є пропаганда наукових знань. Лекція містить науково доведену й перевірену інформацію, визнану в науковому світі. Лекції різноманітні за своїм змістом і формою викладу. Залежно від слухацької аудиторії розрізняють два основні типи лекцій: популярні (розраховані на непідготовленого слухача) й академічні (розраховані на слухача, який має певний рівень знань).

Виступ у дискусії — це лаконічний (до 2-5 хв.), чітко аргументований виклад певного погляду на проблему. Виступ найчастіше не готується завчасно і є спонтанною мовною реакцією на щойно почуте на зборах, нараді, семінарі, науковій конференції тощо. Полемічність, стислість, точність і чіткість формулювань - основні риси виступу.

Особливості публічного мовлення пов’язані насамперед з тим, що звернення до великої аудиторії створює специфічну атмосферу — атмосферу офіційності й особливої відповідальності за сказане.

Промовець повинен дотримуватися ряду вимог, зокрема пов’язаних із його поведінкою:

— природність, позбавлена штучності;

— доброзичливість, повага, теплота у ставленні до слухачів;

— зосередженість, серйозність оратора;

— глибока внутрішня переконаність;

— відповідна інтонація, міміка, жести.

Види ділових бесід:

— кадрові — співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення. Ефективність їх залежить від вміння керівника створити відверту конструктивно-критичну атмосферу спілкування. Особливу увагу слід звернути на об’єктивність факторів.

— дисциплінарні бесіди зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств. Вони спрямовуються на створення творчої атмосфери на підприємстві, на підвищення ефективності колективної співпраці.

— проблемну бесіду можна розглядати як різновид виробничої наради з конкретних питань трудової діяльності.

 

Авторизація на сайті

Лічильник